Behov for hjælp i købet af dieselpumpe, rensebar el. adblue udstyr?

Skal du snart gennemføre en fyringsrunde i dit firma, eller er I nødsaget til at fyre en enkelt ansat i virksomheden? På et tidspunkt kan du måske få brug for at opsige en medarbejder. Men, hvordan skal det foregå? Her kommer outplacement plus projektansættelse ind i billedet. Det indtræffer ved, at dette hjælper dig og den afskedigede medarbejder gennem hele processen. Der kan ofte være en bred vifte af anledninger til, at en virksomhed må fyre en del af sin personalegruppe. Som personaleansvarlig i et lille firmas personaleafdeling, befandt jeg mig sidste vinter i den triste situation at være tvunget til at fyre to medarbejdere. I den forbindelse traf vi en beslutning om at tilbyde outplacement plus projektansættelse for de medarbejdere, der fik en opsigelse. På denne måde fik vi nemlig en chance for at give dem mod på at komme videre i karrieren. En masse firmaer har et ønske om at muliggøre, at de fyrede ansatte opnår de mest optimale vilkår for så hurtigt som overhovedet muligt at komme godt på vej på arbejdsmarkedet og i livet. Ydermere har investeringen i outplacement samt projektansættelse for de opsagte medarbejdere ført til, at de øvrige ansatte i afdelingen har haft hurtigere ved at godtage den nye arbejdsfordeling i kølvandet på nedskæringerne. Investeringen i outplacementen endte af den årsag med at være en måde at udvise et socialt ansvar og sikre en god gennemførsel i et særdeles kompliceret forløb. Den afskedigede medarbejder i firmaet får vejledning fra en professionel sparringspartner og konsulent under hele forløbet. Hvis man booker en jobkonsulent med ekspertise inden for rekruttering, outplacement og projektansættelse, får man en måde at hjælpe de afskedigede medarbejdere når krisen kradser. Jobsøgningskonsulenten har desuden tilbudt en kompetent rådgivning, der har givet de fyrede ansatte den nødvendige hjælp til at få afdækket deres professionelle kompetencer samt eventuelle muligheder i deres arbejdsliv.