En del frygter virkelig, at tidsregistrering installeres på alle former for arbejdspladser!

Jeg er rædselsslagen over, at samfundet er ude på et sidespor… Overalt hvor man iagttager folk, tvinges medarbejderne til at fuldføre arbejdet hurtigere. Medarbejderne nå nøjagtig det samme, men på meget mindre tid… Med det formål at håndhæve denne ekstreme effektivisering har man på snart alle fabrikker indført tidsregistrering, timeregistrering (http://danmade.dk/), fraværsregistrering (http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/), og et stempelur for at kunne overvåge de ansatte… Det er fuldkommen tydeligt for mig, at iveren er gået over gevind! Det er stort set hver uge, at man læser i diverse aviser, at en hel del både offentlig og privat ansatte kæmper mod stress på grund af, at kravene til den enkelte person har ændret sig betragteligt. At føle sig stresset er en af vores kulturkreds’ allerstørste sygdomme, og jeg er ik i tvivl om, at stress-relaterede sygdomme kan spores én til én tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur!

Det er overhovedet ikke løgnagtigt, hvis jeg taler om, at jeg er yderst forbeholden overfor fremtidens måde at arbejde på..! Det kan virkelig bare ik udvikle sig sådan, at alle mennesker på jorden skal gå nedenom og hjem med stress! Mange tænker, at det er kolossaltœkodylt positivt, at der for tiden er så meget opmærksomhed på arbejdsglæde på mange arbejdspladser. Men kontinuerligt med dette grundlæggende positive fokus, ses også et fokus på effektivitet. Det ses i særdeleshed i den omsiggribende ”overvågning” foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering. Herudover er der ligeledes den bippende lyd fra et gammeldags stempelur, som ihvertifald heller ikke bidrager til et skønt arbejdsmiljø. Jeg har selv arbejdet på en fabrik, hvor vi til adskillige personalemøder blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, der var blevet nedskrevet vedrørende vores arbejdsdag… Det var ik behageligt, og adskillige følte det som slet og ret overvågning. Så en råd til alle ledere lyder; hold opmærksomheden på glade ansatte, frem for effektivitet… Dét tror jeg til syvende og sidst vil optimere overskuddet. For lykkelige medarbejdere skaber effektive medarbejdere…