En professionel facaderens gør virksomhedens facade flot og sund

For enhver forretning eller virksomhed er en professionel facaderens og facadeimprægnering en god måde at opnå såvel som opretholde et attraktivt indtryk hos ansatte, samarbejdspartnere og kunder. En velholdt facade signalerer nemlig en virksomhed, som er både professionel og imødekommende. Endvidere er en facaderens samt en facadeimprægnering bagefter en investering i at bevare en sund bygningskonstruktion. Hvis jeres virksomheds bygning forekommer slidt, er det af den grund smart at hyre et erfarent servicefirma til at sikre facaden fornyet glans og liv ved at gennemføre en facaderens.

Her i Danmark har vi som udgangspunkt et omskifteligt vejr med omfattende temperaturmæssige variationer. Dertil sætter trafikos og anden forurening og alger og svampe sit aftryk på på alle slags facader over tid. Har disse først sat sig fast, er der risiko for, at gevæksterne kan lave skader fra frost og fugt i både den bagvedliggende konstruktion og selve murværket. Som følge deraf er en grundig facadeafrensning, der fjerner al ødelæggende trafikforurening såvel som alge- eller svampevækst fra firmaets facade, utvivlsomt en klog investering for jeres virksomhed.

En facaderensning kan som regel stå alene eller blive gennemført som den første del af en større istandsættelse af en facade. Samtidig er der utallige forskellige slags facadeafrensning, mens det konkrete valg af fremgangsmåde kan træffes på baggrund af, hvilke materialer jeres bygningsfacade er blevet bygget af. Derudover skelnes der imellem, hvorvidt det blot er snavs og forurening såvel som svampe eller alger, som har hobet sig op og skal fjernes eller, om der tillige er en nuværende imprægnering, maling eller lignende overfladebehandling, der først skal renses bort.

Bagefter beslutningen om, at jeres firma skal have en facadeafrensning, er foretaget, vil det altid være smart at spørge efter foreløbige tilbud fra op til tre servicefirmaer med speciale i facaderens. Det firma, som I ender med at hyre, vil indledningsvist i samråd med en eller flere af jeres repræsentanter overveje, hvilken metode til facadeimprægnering og –afrensning, der bedst opfylder jeres behov. Heriblandt tager firmaets specialister bl.a. højde for, hvor betragteligt jeres virksomheds samlede budget for facadeafrensningen er og hvor skånsom en fremgangsmåde, der er bidende nødvendig som en følge af facaden og den bagvedliggende konstruktions aktuelle stand og forskellige materialer.

De fleste firmaer vil udrydde forhåndenværende alger fra bygningens facade, inden teknikerne begynder på den egentlige facaderens. Dernæst er spuling af hele facaden med brandvarmt eller i nogle tilfælde tilfælde køligt vand, som afhængigt af bygningsfacadens materialer såvel som aktuelle stand ofte er tilsat op til flere forskellige kemiske stoffer, den oftest brugte metode ifm. en facaderens. Til allersidst vil eksperterne fra servicefirmaet oftest give hele bygningsfacaden en facadeimprægnering, som holder den nyrensede bygning sund og flot i årevis.