Jeg stræber efter, at vi alle rejser til Thailand så snart, at det er en mulighed!

En bestyrelsesevaluering » www.board-governance.com/vi-tilbyder/bestyrelsesvurdering, – har din bestyrelse brug for det? En bestyrelsesevaluering er en hjælp til at klarlægge, hvor bestyrelsens bestyrelsesarbejde » www.board-governance.com/vi-tilbyder/foredrag-og-indlaeg-bestyrelsesarbejde, samt arbejdet hos de forskellige bestyrelsesposter » www.board-governance.com/vi-tilbyder/rekruttering, vil kunne forbedres. En bestyrelsesevaluering er ofte bestående af tre områder – bestyrelsens bestyrelsesposter plus bestyrelsens bestyrelsesarbejde med de grundlæggende opgaver, bestyrelsens samarbejde samt samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Det evalueres derudover ofte, hvilke behov der er i forbindelse med nutidige & forestående udfordrende opgaver i virksomheden. Står din bestyrelse og mangler mere hjælp end basisevalueringen? Ofte er det sådan, at I kan få den hjælp efter basisevalueringen. Analyser påviser, at en evaluering af det generelle bestyrelsesarbejde foruden arbejdet hos de forskellige bestyrelsesposter har stor effekt. Analyser viser eksempelvis, at vurderinger fremmer bestyrelsens effektivitet. Ydermere er det påvist, at femogfirs % af ejerne af virksomhederne fornemmer, at de tager bedre beslutninger efter bestyrelsesvurderingen. Det hænger sammen med, at ni ud af ti firmaejere efter en vurdering lærer de enkelte bestyrelsesmedlemmer på de diverse bestyrelsesposter samt deres bestyrelsesarbejde bedre at kende, og som følge deraf benytter de løbende bestyrelsen som sparringspartner. Synes du, at din bestyrelse står og har brug for udvikling, så få foretaget en bestyrelsesevaluering af bestyrelsesarbejdet osv.