Multipel sclerose

Sygdommen sclerose har mange forskellige navne; multipel sclerose, sclerosis disseminata, encephalomyelitis disseminata, MS el. dissemineret sclerose. Dissemineret sclerose er en uhelbredelig sygdom, som i nogle tilfælde kan medføre, at du bliver invalid. Man kan dog få en sclerose behandling med Rebif imod dissemineret sclerose. Sclerose behandling med Rebif kan ikke helbrede dig, men kan reducere sværhedsgrad plus antal af anfald samt udskyde udviklingen af sclerosen. Der findes over titusind mennesker med sygdommen her i landet. Omkring 300 folk i Danmark om året får sclerose, og specielt for hunkøn stiger frekvensen. Dissemineret sclerose får kvinder over dobbelt så hyppigt som mænd, og sclerosen går oftest i udbrud i tyve til fyrre-års alderen. Man ved, at D-vitamin & sollys forebygger sclerose, imens rygning forhøjer muligheden for at blive ramt af sclerose. Rebif som sclerose behandling anvendes ved nogle trin af multipel sclerose, da man ej ved, hvorvidt denne sclerose behandling har et gunstigt resultat i alle faser. En sclerose behandling med Rebif kan derudover blive benyttet ved begrundet mistanke om, at patienten udvikler multipel sclerose. Multipel sclerose er i sin typiske form karakteriseret ved tilbagekommende attakker af divergerende centralnervesystem-dele (rygmarv foruden hjerne). De enkelte angreb kan have nogle helt forskellige typer symptomer, af den årsag at angrebene stammer af forskellige placeringer i centralnervesystemet. Man har påvist nogle genetiske faktorer, specielt specifikke typer af væv, der forstørrer modtageligheden for dissemineret sclerose. Grunden bag scleroseudbruddet er et sammenfald af arvelige faktorer sammensat med en miljøfaktor. Det kunne eventuelt være vira, der kombineret med faktorer i immunsystemet udløser den disseminerede sclerose. Man kan dog få Rebif som sclerose behandling mod sygdommen, men sclerose behandling med Rebif kan ikke helbrede dig.