Om dugfrisk kontra altmodisch timeregistrering og fraværsregistrering

Jeg er sgu ikke typen som bedrager folk, men det er sket med fraværsregistrering , http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/, dengang jeg læste bachelor. Der fungerede timeregistrering , http://danmade.dk/, ved at et papir blev sendt rundt i auditoriet, og så afkrydsede de fremkomne ens studienummer/navn for at registrere fraværsregistrering. Jeg har i den forbindelse flere gange sat kryds ved navne for mine venner, så fremt de ik havde mulighed for at komme til en time.

Lige efter gymnasiet var jeg på en arbejdsplads, hvor der på samme måde skulle føres timeregistrering. Ik med tanke på fraværsregistrering men til at have registreret vores præcise tid på arbejdet. Det var egentligt temmelig smart, som resulterede i en nøjagtig udbetaling af lønnen.

Dette år arbejder jeg et sted, hvor fraværsregistrering og timeregistrering igen er en fordel. Fraværsregistreringen er nu mere effektivt og gjort digi-digi siden mine sidste erfaringer og timeregistreringen er bestem ikk en registrering som forstyrrer arbejdsrutinerne. Lønsedlerne er 100 procent fejlfri vha timeregistrering. Den moderne tidsregistrering som vi kender det har jeg helt klart en optimistisk indstilling over for.