Tinnitus skyldes antageligvis destruerede høreceller

Tinnitus {http://hearing.siemens.com/dk/da/hearing-loss/tinnitus/tinnitus.html} – hvad er det egentlig? Sygdommen tinnitus er en opfattelse af en lyd, som du har, selv om der ej kommer lyde ind til øret fra omgivelserne. Det er utrolig varierende fra person til person, hvorledes de registrerer tinnituslyden. Lyden, der følger med lidelsen, fremstilles oftest som en suselyd, fløjtelyd, tonelyd el. ringelyd. Lidelsen eksisterer i forskellige grader. Nogle personer oplever næsten ingen eller kun en utydelig lyd, mens andre hører lyden så højt, at det er ganske generende for dem at høre på. Til trods for at der har været foretaget talrige studier, er der ikke nogen fastlagt årsag til tinnitus. Dog formenes det at være grundet destruerede celler i øret el. en defekt i overførselssystemet fra nerverne i det indre øre til hjernen.

Har du på fornemmelsen, at du har tinnitus? Desværre findes der ej en behandling, der kan helbrede tinnitus. Dog er der nogle fremgangsmåder, der kan afhjælpe ubehaget. F.eks. er der et tinnitusapparat, som kan flytte fokusset fra dit tinnitus ved at præsentere en lyd, og af den årsag bliver hjernen snydt til at glemme støjen, hvilket hjælper dig til at klare lidelsen.